Brandveiligheid: maatregelen & regels

Brandveiligheid: maatregelen & regels

Bent u de eigenaar van een (bedrijfs)gebouw of heeft u een (zakelijk) gebouw in gebruik? Dan ligt de verantwoordelijkheid en het naleven van de regels op het gebied van brandveiligheid bij u! Om de twijfel weg te nemen als uw pand voldoet aan de wet- en regelgeving, hebben wij een kort overzicht voor u gemaakt.

Regels brandveiligheid

In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig voor brandveilig gebruik. Dit zijn gebouwen met een hoog risico waar veel mensen samen komen, bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of horecabedrijf.

Ook moet er in sommige gevallen een gebruiksmelding worden gemaakt bij de gemeente. Denk aan als er meer dan 50 mensen tegelijk in een gebouw aanwezig zijn, er in een gebouw 5 of meer kamers worden verhuurd of als er een andere brandveilige oplossing wordt gebruikt dan hoofdstuk 6 of 7 in het Bouwbesluit.

Daarnaast is de huidige wet- en regelgeving opgenomen in het Bouwbesluit 2012 als het gaat om brandpreventie. Zo zijn er onder andere voorschriften opgenomen voor:

  • De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweerlift, -ingang of -weg.
  • Het effectief bestrijden van brand met brandblussers, brandslanghaspels en overige blusmiddelen
  • Het vluchten bij een uitslaande brand middels vluchtplan en vluchtroutes
  • Het vertragen van de uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te implementeren
  • Het op tijd kunnen opmerken van brand en rook door brand- en rookmelders
  • Het voorkomen van brand met een verbod op roken en open vuur, brandveilige inrichting/aankelding en opslag van brandgevaarlijke stoffen

Per onderdeel zijn er vervolgens talloze onderdelen die nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden. Onze ervaring is dan ook dat het raadzaam is om over dergelijke levensreddende onderdelen te laten uitvoeren door experts.

Laat u adviseren door experts

RETO brandveiligheid heeft een jarenlange ervaring op het correct implementeren van brandveiligheid oplossingen. Standaard voldoen al onze producten aan de regels en beschikken over de juiste certificaten. Wilt u uw gebouw laten inspecteren? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Advies aanvragen


Directeur