De basis brandveiligheidseisen

In 2020 zijn er 122 meldingen van brand per dag geweest. Dat is schokkend veel en kan in veel gevallen voorkomen worden. Het is daarom goed om je bewust in te zetten voor brandpreventie. De brandveiligheidseisen opvolgen voorkomt brand(uitbreiding) en creëert een belangrijke factor bij branduitbraak: Tijd.

De basis brandveiligheidseisen

  1. Het preveniëren van brand door daar stappen tegen te ondernemen. Brand volledig uitsluiten is lastig, maar er kan heel veel gedaan worden door belangrijke wijzigingen door te voeren in een gebouw. Denk aan een verbod op roken. Één van de grootste oorzaken van branduitbraak zijn elektrische apparaten. Tegen brand door elektrische apparaten is ook veel te doen. Gebruik bijvoorbeeld enkel originele laders, haal het apparaat van de lader wanneer deze vol is en laadt bij voorkeur je apparaten overdag op.
  2. Wanneer er brand ontstaat is het zaak deze het zo moeilijk mogelijk te maken om uit te breiden. Belangrijk is dat er zo min mogelijk brandbare materialen aanwezig zijn. Daarbij, laat het gebouw op brandveiligheid checken door een specialist. Die kunnen precies aanwijzen waar het mis zou gaan bij branduitbraak.
  3. Branduitbraak moet worden opgemerkt willen mensen kunnen vluchten en/of actie ondernemen. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor alarmering bij brand. Dit kan door brandinstallaties en ontruimingsinstallaties.
  4. Bestrijden van brand. Veel mensen zien dan een brandblusser voor zich. Dit is niet de enige stap die ondernomen kan worden in de bestrijding van brand. Sprinklers zijn een oplossing. Daarentegen is een branddeken een oplossing voor een kleine beginnende brand. 
  5. Het gevaar van brand wil men het liefst zo snel mogelijk ontlopen. Daarom is het belangrijk om een goede structuur te hebben in vluchtroutes. Laat het duidelijk zijn waar men heen moet ten tijde van brand. Dit kan door bordjes met aanwijzingen en door een vluchtplan. Dat is een weergave van het gebouw met een vluchtroute-omschrijving, ook wel evacuatieplan. (zie afbeelding)
  6. Weerhoudt de brand van uitbraak naar belangrijke compartimenten. Dit betekend dat vluchtroutes extra beschermd moeten worden net als belangrijke constructieonderdelen zodat het gebouw overeind blijft.

Is bij mij alles in orde wat betreft brandveiligheid?

Onze specialisten komen graag eens kijken of uw huis, appartement of onderneming brandveilig genoeg is. 

Hulp van RETO brandveiligheid