Brandwerendheid bouwbesluit

Het Bouwbesluit van 2012 (meest recent) is een document met bouwtechnische voorschriften waaraan voldaan moet worden tijdens de bouw van constructies. Dit is om de omgeving, de medemens en jou veilig te houden. In het Bouwbesluit staan ook een aantal eisen betreffende brandwerendheid. Maar welke eisen staan daar zoal in?

Eisen brandwerendheid volgens het Bouwbesluit

Brandwerendheid tegen bezwijking wordt vaak genoemd in het Bouwbesluit. Er wordt mee bedoeld: 'de tijd gedurende welke een constructie-onderdeel bij verhitting volgens de standaardbrandkromme weerstand kan bieden aan de erop werkende belasting'

Voor de hoofddraagconstructie en de draagconstructie gelden dezelfde regels. 

De hoofddraagconstructie

Een onderdeel van de constructie behoort tot de hoofddraagconstructie wanneer het wegvallen van het onderdeel leidt tot het uiteenvallen van het gebouw of brandcompartimenten. 

Maar, wat is een brandcompartiment? Een brandcompartiment is een onderdeel van een gebouw dat als zelfstandige eenheid kan worden beschouwd. Het is een apart brandcompartiment wanneer voor minimaal 20 minuten rook en brand tegen gehouden kunnen worden.

Wanneer een brandcompartiment zichzelf over maximaal drie bouwlagen uitstrekt mag deze bezwijken. Wel moeten de andere compartimenten dan wel overeind blijven.

De brandwerendheid

De brandwerendheid van een hoofddraagconstructie kent een aantal eisen. Deze zijn afhankelijk van de grootte en gebruiksfunctie van een gebouw.

Gebouwen waarin niet geslapen wordt, zoals kantoren, scholen en winkels hebben mildere eisen wat betreft brandwerendheid. Enkele voorbeelden van gebouwen waar de eisen wel hoger zijn: hotels, gevangenissen en ziekenhuizen.

De hoogte van een gebouw speelt ook een rol in de eisen. 30 minuten komt er bij elke keer bij bij de 5 tot 13 meter hoogtegrens. 

de draagconstructie

De draagconstructie in het algemeen kan ook brandwerendheidseisen bevatten. Dit is wanneer er een vluchtroute noodzakelijk is. Of wanneer er een rookvrije zone verplicht is. Constructiedelen die hier een bijdrage aan hebben moeten 30 minuten brandveilig zijn. In sommige gevallen loopt deze eis op naar 60 minuten. Dit is wanneer er:

  • Het veiligheidstrappenhuis tegen brand beschermd moet worden door diezelfde constructie.
  • De draagconstructie meer dan 3 bouwlagen moet beschermen voor de brandveiligheid.

Vermindering eis brandwerendheid

Wanneer de permanente vuurbelasting lager is dan 500 MJ (Megajoule), worden de brandwerendheidseisen met 30 minuten verlaagd. Door het gebruik van onbrandbare materialen wordt makkelijk voldaan aan deze eis. Voorbeelden van deze materialen zijn beton en staal. 

Verdere vermindering is mogelijk. Er moet dan gekozen worden voor extra brandveiligheidsoplossingen. Voorbeelden hiervoor zijn een evacuatielift of goede tunnelventilatie.

Voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit?

Schakel RETO Brandveiligheid in en zekerheid betreffende brandwerendheid is gegarandeerd.

Hulp van RETO brandveiligheid