Brandvoorschriften

Het Bouwbesluit (2012) legt de brandvoorschriften voor. Het betreft een aantal eisen om voldoende vluchttijd te realiseren en het belangrijkste: Om brand te doen voorkomen en vuur lastig te laten verspreiden.

Belangrijke brandvoorschriften

  1. Het is belangrijk voor mensen dat er bewustzijn wordt gecreëerd wanneer er brand uitbreekt. Daarom is één van de brandvoorschriften dat brand optijd opgemerkt moet kunnen worden. Wat zijn de mogelijkheden daarin? Denk aan brandmelders en rookmeldinstallaties.
  2. Vluchten is een reactie die de mens heeft bij gevaar. Het is belangrijk dat mensen weten waar ze naar toe moeten met brand. Daarom zijn vluchtroutes essentieel volgens de brandvoorschriften. Door het opstellen van vluchtroutes en een vluchtplan kan een hele hoop chaos voorkomen worden.
  3. Hulp bij het uitbreken van brand is erg fijn. Daarom wil je het de hulpdiensten dan ook zo makkelijk mogelijk maken. Hulpdiensten en dan voornamelijk de brandweer hebben baat bij een brandweeringang, een verbindingsweg of een brandweerlift. Wanneer de brandweer er baat bij heeft, heeft u dat ook!

Nóg belangrijkere brandvoorschriften!

  1. Wanneer er brand ontstaat en deze kan direct geblust worden voorkomt men veel. Schade, paniek en disorde. Daarom is het plaatsen van blusmiddelen in een gebouw erg belangrijk Denk hierbij aan brandslanghaspels en brandblussers.
  2. Geen brand is natuurlijk de beste optie. Daarom is brandpreventie eigenlijk het belangrijkst. Voorkomen is immers beter dan genezen. Er kunnen verschillende maatregelen genomen worden om brand te voorkomen zoals een rookverbod, keuze voor brandveilige materialen in het interieur en het goed opbergen van brandverspreidende stoffen. 
  3. Als er dan toch brand uitbreekt is er één hele belangrijke factor: Tijd. Tijd win je bij brand door de inzet van brandvertragende of onbrandbare materialen. Wil je meer lezen over brandvertragend materiaal? Hier lees je meer over brandvertragende materialen voor een veilge omgeving.

Voorkomen van brand? Voorkomen van branduitbreiding?

RETO Brandveiligheid is al lange tijd specialist op het gebied van brandpreventie en veiligheid. We halen energie uit het veiliger maken van gebouwen en die energie hopen we dan ook uit te breiden naar nog meer invloed op het gebied van brandveiligheid. 

Bekijk wat RETO voor je kan doen