Brandveiligheid in de Horeca

Brandveiligheid in een horeca zaak is erg belangrijk. Er zijn veel apparaten en systemen die door allerlei kwalen brand kunnen vatten en dat risicio wilt u natuurlijk niet nemen met allemaal bezoekers. 

Wat staat er op het spel?

Brand in uw horecazaak. Dat is wel het laatste wat gewenst is. Maar, mocht het wel gebeuren, wat staat er dan op het spel? Het is goed om even stil te staan bij alle verantwoordelijkheden die u heeft als ondernemer:

  • De gezondheid van werknemers en klanten.
  • Beschadiging van apparatuur met grote gevolgen.
  • Professionaliteit van uw horecazaak.
  • Hoge boetes voor slechte brandveiligheid.

Als ondernemer wilt u bovenstaande scenario's natuurlijk voorkomen. Maar hoe doet u dat eigenlijk? 

Wat is nodig voor brandveiligheid in de horeca?

Ten eerste is er vanuit de overheid een gebruiksvergunning nodig. De maatstaf voor die vergunningen worden door uw gemeente bepaald. In het algemeen Bouwbesluit van 2012 (meest recente Bouwbesluit) staat het volgende over brandveiligheid: 

  • Bereikbaarheid van het pand en de toegang daartot moet geschikt zijn voor brandweer en andere hulpdiensten is noodzakelijk.
  • Er is een vluchtroute/ontruimingsplan aanwezig.
  • Er is bestrijding van brand mogelijk door blusmiddelen als brandslangshaspels, brandblussers en/of automatische brandblusinstallaties.
  • Er zijn brandwerende of brandremmende materialen gebruikt om branduitbreiding te voorkomen.
  • Noodzakelijkheid voorkomen brand door brandpreventie.

Hier lees je meer over de brandveiligheidseisen van nu.

RETO Brandveiligheid is er om uitbreiding van brand te voorkomen

Wilt u een brandveilige zaak in de horeca? Door vakmanschap en passie voor het vak is RETO Brandveiligheid voorloper of het gebied van brandveiligheid en -preventie. Het team bestaat uit enthousiaste, goed gemutste werknemers die u graag helpen voor het verbeteren van de brandveiligheid in uw café, restaurant of hotel. 

Beginnen aan een brandveilige horecazaak