Brandveiligheid bouwbesluit 2012

RETO brandveiligheid durft zich door de jarenlange ervaring inmiddels de expert in brandveiligheid te noemen. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd middels het Bouwbesluit 2012. Maar wat is de bouwbesluit toch eigenlijk? Op deze pagina geven wij kort en bondig uitleg wat het belang is van dit besluit.

Nationaal bouwbesluit 2012 voor brandveiligheid

Een tijd geleden werd aan het licht gebracht dat de brandveiligheidsvoorschriften vanuit het Bouwbesluit 2003 voor verbetering vatbaar was. Vanuit diverse invalshoeken werd er medio 2012 een nieuw document samengesteld met allerlei voorschriften voor de brandveiligheid van gebouwen. Ten opzichte van 2003 is het doel ongewijzigd gebleven, namelijk het voorkomen van slachtoffers (lees: gewonden of doden) en het voorkomen dat brand zich uitbreidt naar een ander compartiment.

Algemene uitgangspunten

De algemene uitgangspunten zijn ten opzichte van de vorige editie ongewijzigd gebleven. De focus ligt op:

  • Binnen 15 minuten na het ontstaan van een brand moet de brand ontdekt zijn en moeten de door die brand bedreigde personen en de brandweer zijn gealarmeerd
  • Binnen 15 minuten na die alarmering moeten de door de brand bedreigde personen zonder hulp van de brandweer kunnen vluchten
  • De brandweer is aanwezig en operationeel binnen 15 minuten na het melden van de brand
  • De brandweer moet de brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle hebben, hetgeen inhoudt dat voorkomen wordt dat de brand verder uitbreidt. Op dat moment moeten de laatste door de brand bedreigde personen met behulp van de brandweer zijn gered

Wat is er dan anders?

Ten opzichte van het vorige Bouwsluit wordt er met name een andere en strengere blik geworpen op de opzet van subbrandcompartimentering en vluchtroutes van gebouwen. Dankzij de strengere eisen, wordt de brandveiligheid van bestaande gebouwen en de nieuwbouw verbeterd en komt dit ten goede van de personen.

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over het Bouwbesluit of over de brandveiligheid van uw gebouw, nodigen wij u graag uit voor een adviesgesprek. Neem contact met ons op en wij praten u vrijblijvend bij over onze diensten!

Contact