Brandcompartimenten

Het Bouwbesluit bevat allerlei eisen binnen brandveiligheid. Echter, het Bouwbesluit is een lang document met soms lastige termen voor de gemiddelde mens. Een belangrijk begrip binnen het document is: Brandcompartiment. Maar, wat wordt hier nou precies mee bedoeld?

DE UITLEG VAN EEN Brandcompartiment

Een compartiment is een kleinere, afgesloten ruimte binnen een grotere ruimte. Wanneer dit gelinkt wordt met brand houdt dat het volgende in: Een gedeelte van één of meer bouwwerken die bestemd is als maximaal uitbreidingsgebied bij branduitbraak.

Het doel van een brandcompartiment is om door middel van de wanden en plafonds (verdere) branduitbraak te voorkomen. Zo blijft er een vluchtroute vrij voor mensen die het gebouw verlaten moeten bij brand.

Gebouwen zijn op te delen in meerdere compartimenten, oftewel meerdere gedeelten. Daarom kennen gebouwen niet enkel brandcompartimenten, maar ook subbrandcompartimenten. Ook deze subbrandcompartimenten kennen weer een andere tak, namelijk beschermde subbrandcompartimenten. 

Subbrandcompartiment

Een subbrandcompartiment is een onderdeel van een brandcompartiment. Het gaat bij een subbrandcompartiment om een gedeelte binnen een bouwwerk dat samen valt met een brandcompartiment of binnen de begrenzing hiervan zit. Dit subcompartiment moet de uitbreiding van rook tegengaan met daarbij verdere beperking van de brand.

Beschermd subbrandcompartiment

Het verschil tussen een subbrandcompartiment en een beschermd subbrandcompartiment is vrij simpel. Zoals het woord al beschrijft is een beschermd subbrandcompartiment extra beschermd tegen rook en brand(uitbreiding). Vaak is dit omdat de eisen van een bepaald type gebouw dit verplicht maken. Voorbeelden van deze soorten gebouwen zijn ziekenhuizen, gevangenissen en de kinderopvang. Deze mensen hebben vluchten niet volledig zelf in de hand en daarom moet er tijd gewonnen worden voor hulp bij brand ontvluchten. 

Hoe zit dat bij mij met die brandcompartimenten?

Wij van RETO Brandveiligheid komen u graag vertellen hoe het zit. We geven advies op basis van jarenlange ervaring in het vakgebied brandpreventie. 

Hulp van RETO brandveiligheid